urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016

Wymiar urlopu wychowawczego, gdy status pracownika ma tylko jeden z rodziców dziecka

W listopadzie ubiegłego roku pracownica urodziła dziecko i po urlopach macierzyńskim i rodzicielskim zamierza wnioskować o urlop wychowawczy. Czy wobec tego, że ojciec dziecka wykonuje działalność gospodarczą, a zatem nie może skorzystać z jednego miesiąca tego urlopu, pracownicy przysługuje pełnych 36 miesięcy urlopu wychowawczego?

Nie, pracownica może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu.

Urlop wychowawczy jest zwolnieniem od pracy udzielanym na wniosek pracownika-opiekuna małego dziecka w celu sprawowania nad nim osobistej opieki. Opiekunem jest przy tym każdy, kto przyjął dziecko pod opiekę z zamiarem stałego wychowywania. Prawo do tego urlopu ma pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy (wliczając wszelkie okresy pracy), a jego wymiar to 36 miesięcy. Urlop należy wykorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Jeżeli jednak z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od urlopu udzielanego do 6. roku życia, pracownik może skorzystać z kolejnego urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Ważne: Urlop wychowawczy (tzw. podstawowy oraz z tytułu niepełnosprawności dziecka) w wymiarze 36 miesięcy, przysługuje łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka, a każde z nich ma wyłączne prawo do jednego miesiąca tego urlopu (art. 186 § 31 i 4 K.p.).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejProblematykę tę wyjaśniło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w piśmie nadesłanym do naszego Wydawnictwa 25 października 2013 r., gdzie czytamy m.in.: "(...) Jeżeli zatem oboje rodzice lub opiekunowie dziecka żyją i korzystają z pełnej władzy rodzicielskiej, to maksymalny wymiar urlopu wychowawczego jaki może wykorzystać jeden z nich wynosi 35 miesięcy. (...)".

Zwracamy uwagę! Pełną pulę urlopu wychowawczego może wykorzystać jeden rodzic (opiekun) dziecka w okolicznościach enumeratywnie wymienionych w art. 186 § 9 K.p., tj. wówczas gdy:

  • drugi rodzic dziecka nie żyje,
     
  • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
     
  • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

W katalogu tym nie wskazano sytuacji, gdy drugi rodzic dziecka nie może skorzystać z urlopu wychowawczego z powodu braku statusu pracownika. Tym bardziej, że na przestrzeni wskazanych lat może to ulegać zmianom. Niezależnie jednak czy status ten uzyska, w świetle powołanych przepisów na pytanie zadane przez Czytelnika należy odpowiedzieć przecząco.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wychowawcze:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyWychowawcze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60