urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016

Zaliczenie okresu korzystania z urlopu wychowawczego do stażu pracowniczego

Pracownica szkoły samorządowej dostarczyła świadectwo pracy, z którego wynika, że była zatrudniona od 1 września 1986 r. do 31 lipca 1990 r., a stosunek pracy został rozwiązany po wypowiedzeniu przez zakład pracy (likwidacja jednostki). Ponadto umieszczono w nim informację, że "korzystała z urlopu wychowawczego w okresie od 23 lipca 1989 r. do 31 lipca 1990 r. i po likwidacji zakładu od 1 sierpnia 1990 r. do 22 lipca 1992 r.". Czy cały okres urlopu wychowawczego należy wliczyć do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat?

Do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat, tzw. dodatku stażowego należy zaliczyć cały okres urlopu wychowawczego, w tym przypadający po rozwiązaniu stosunku pracy z powodu likwidacji zakładu pracy.

Do okresów uprawniających do dodatku stażowego wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Tak stanowi art. 38 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych. Takim innym okresem jest urlop wychowawczy, który w dniu jego zakończenia wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 1865 K.p. w związku z art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych). "Dzień zakończenia" jest rozumiany jako faktyczny dzień zakończenia tego urlopu albo dzień rozwiązania stosunku pracy, jeśli przypada w trakcie trwającego urlopu.

Ważne: Urlop wychowawczy jest ściśle związany ze stosunkiem pracy i nie może istnieć po jego ustaniu, a tym samym okres przypadający po rozwiązaniu stosunku pracy, nie może wpływać na uprawnienia pracownicze.

Przedstawione powyżej zasady stosuje się jednak w obecnym stanie prawnym. W sytuacji wskazanej w pytaniu należy sięgnąć do obowiązującego w latach 1981-1996 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych (Dz. U. z 1990 r. nr 76, poz. 454 ze zm.). Według jego regulacji, do okresów pracy zalicza się okres urlopu wychowawczego, który miałby miejsce, gdyby nie rozwiązanie umowy o pracę z powodu likwidacji zakładu, a od 17 sierpnia 1990 r. - z przyczyn pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy... (Dz. U. z 1990 r. nr 4, poz. 19 z późn. zm.). Okres, na który pracownicy udzielono urlopu wychowawczego, przypadający po rozwiązaniu stosunku pracy z wymienionych powodów, a także okres przerwy w zatrudnieniu odpowiadający okresowi urlopu wychowawczego, do którego pracownica byłaby uprawniona, gdyby stosunek pracy nie został rozwiązany z tych przyczyn w wymiarze do 6 lat, traktuje się tak jak okres zatrudnienia w zakładzie pracy, w którym pracownica korzystała z tego urlopu (§ 15 ust. 2 rozporządzenia). Fakt ten powinien być potwierdzony w świadectwie pracy. Zgodnie bowiem z § 15 ust. 4 rozporządzenia, zakład pracy miał obowiązek wskazać w tym dokumencie okres udzielonego urlopu wychowawczego, jeśli rozwiązanie umowy następowało w przytoczonych okolicznościach. Ponieważ pracownica, o której mowa w pytaniu, dysponuje świadectwem pracy, które określa czas trwania udzielonego urlopu wychowawczego oraz rozwiązanie umowy o pracę z powodu likwidacji zakładu pracy, cały wskazany w nim okres urlopu wychowawczego szkoła powinna zaliczyć do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wychowawcze:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyWychowawcze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60