urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (270) z dnia 10.06.2010

Urlop bezpłatny na wniosek pracownika

Pracownik wystąpił z wnioskiem o urlop bezpłatny nie wskazując okresu na jaki ten urlop ma zostać udzielony. Czy data zakończenia urlopu powinna być przez niego określona? Jakie są skutki udzielenia bezpłatnego urlopu w zakresie łączącej strony umowy o pracę?

Udzielenie tzw. zwykłego urlopu bezpłatnego leży w gestii pracodawcy. Pracownik powinien określić czas trwania urlopu bezpłatnego. Jeśli pracownik nie określi terminu zakończenia urlopu, pracodawca może odmówić jego udzielenia. Nie ma jednak przeszkód aby urlop bezpłatny został udzielony bezterminowo.

Istotą urlopu bezpłatnego jest zawieszenie realizacji zawartej między stronami umowy o pracę. Urlop bezpłatny nie powoduje ustania zatrudnienia, a stosunek pracy w tym czasie podlega ochronie wynikającej z art. 41 K.p. Wskazany przepis chroniący osobę urlopowaną przed wypowiedzeniem nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja pracodawcy (art. 411 K.p.).

Ważne: Konsekwencją udzielenia urlopu bezpłatnego jest po stronie pracownika brak obowiązku świadczenia pracy oraz po powrocie z urlopu w tym samym roku kalendarzowym zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego na warunkach wynikających z art. 1552 K.p., chyba że pracownik wykorzystał wcześniej przysługujący mu w danym roku urlop wypoczynkowy.

Jeśli urlop bezpłatny trwa krócej niż 1 miesiąc, nie wpływa na uprawnienia urlopowe pracownika.

Z kolei pracodawca nie ma obowiązku wypłacania urlopowanemu pracownikowi wynagrodzenia, co jest konsekwencją reguły, że przysługuje ono w zasadzie tylko za wykonaną pracę.

Po zakończeniu urlopu bezpłatnego pracownik jest zobowiązany do stawienia się do pracy, a pracodawca do dopuszczenia go do pracy zgodnie z warunkami umowy o pracę.

Pracodawca udziela urlopu bezpłatnego na pisemny wniosek pracownika. Wniosek ten nie wymaga uzasadnienia. Przewidywany czas trwania urlopu wskazuje pracownik, jednak długość urlopu nie jest limitowana. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. Uprawnienie to służy tylko pracodawcy. Pracownik nie może bez zgody pracodawcy przerwać urlopu bezpłatnego. Z kolei odmowę powrotu z urlopu bezpłatnego pracodawca może uznać za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Pracodawca nie jest zobligowany wnioskiem pracownika i decyzja o udzieleniu urlopu bezpłatnego ma charakter uznaniowy. Pracownik nie może dochodzić udzielenia omawianego urlopu przed sądem pracy.

Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (takie jak okres wypowiedzenia umowy o pracę, prawo do nagrody jubileuszowej, wymiar urlopu wypoczynkowego).
 

 

Przykład

 

Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego nie określając terminu zakończenia urlopu. Pracodawca poinformował go, że wniosek rozpatrzy dopiero po wskazaniu okresu na jaki ma udzielić urlopu.

Stanowisko pracodawcy jest zasadne tym bardziej, że dopiero przy urlopie dłuższym niż 3 miesiące można zastrzec możliwość odwołania pracownika z tego urlopu.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy bezpłatne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60