urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (753) z dnia 1.12.2011

Wysokość współczynnika urlopowego obowiązującego w 2012 r.

Metodyka obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop, przysługującego pracownikowi w razie niewykorzystania w całości lub w części urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przewiduje zastosowanie współczynnika urlopowego. Współczynnik ten służy do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustala się go odrębnie w każdym roku kalendarzowym. Wartość tego współczynnika oznacza przeciętną liczbę dni w miesiącu, którą pracownik ma do przepracowania w roku kalendarzowym, na który został ustalony współczynnik urlopowy. Współczynnik stosuje się przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

Zasady ustalania współczynnika urlopowego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.). W myśl § 19 ust. 2 wymienionego rozporządzenia, współczynnik ustala się:

 • odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,

 • otrzymany wynik dzieli się przez 12.

WAŻNE: W stosunku do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika urlopowego obniża się proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy.

Listę dni świątecznych, które są w Polsce dniami wolnymi od pracy, wymienia ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. nr 4, poz. 28 ze zm.). Dniami wolnymi od pracy są:

 • 1 stycznia - Nowy Rok,

 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli,

 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

 • drugi dzień Wielkiej Nocy,

 • 1 maja - Święto Państwowe,

 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,

 • dzień Bożego Ciała,

 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

 • 1 listopada - Wszystkich Świętych,

 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Uwzględniając fakt, że niektóre z wymienionych świąt pokrywają się z niedzielami i zakładając, że w zakładzie dniem wskazanym przez pracodawcę jako dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy jest sobota, w 2012 r. wystąpią: 53 niedziele, 9 dni świątecznych, 52 wolne soboty. Stąd wartość współczynnika urlopowego w 2012 r. dla pracownika zatrudnionego na pełny etat w zakładzie, w którym dniami wolnymi od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy są soboty, wynosi 21:

 • 366 dni - (53 niedziele + 9 dni świątecznych + 52 wolne soboty) = 252,

 • 252 : 12 = 21.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wypoczynkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60