urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (753) z dnia 1.12.2011

Wysokość współczynnika urlopowego obowiązującego w 2012 r.

Metodyka obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop, przysługującego pracownikowi w razie niewykorzystania w całości lub w części urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przewiduje zastosowanie współczynnika urlopowego. Współczynnik ten służy do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustala się go odrębnie w każdym roku kalendarzowym. Wartość tego współczynnika oznacza przeciętną liczbę dni w miesiącu, którą pracownik ma do przepracowania w roku kalendarzowym, na który został ustalony współczynnik urlopowy. Współczynnik stosuje się przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

Zasady ustalania współczynnika urlopowego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.). W myśl § 19 ust. 2 wymienionego rozporządzenia, współczynnik ustala się:

 • odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,

 • otrzymany wynik dzieli się przez 12.

WAŻNE: W stosunku do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika urlopowego obniża się proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy.

Listę dni świątecznych, które są w Polsce dniami wolnymi od pracy, wymienia ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. nr 4, poz. 28 ze zm.). Dniami wolnymi od pracy są:

 • 1 stycznia - Nowy Rok,

 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli,

 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

 • drugi dzień Wielkiej Nocy,

 • 1 maja - Święto Państwowe,

 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,

 • dzień Bożego Ciała,

 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

 • 1 listopada - Wszystkich Świętych,

 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Uwzględniając fakt, że niektóre z wymienionych świąt pokrywają się z niedzielami i zakładając, że w zakładzie dniem wskazanym przez pracodawcę jako dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy jest sobota, w 2012 r. wystąpią: 53 niedziele, 9 dni świątecznych, 52 wolne soboty. Stąd wartość współczynnika urlopowego w 2012 r. dla pracownika zatrudnionego na pełny etat w zakładzie, w którym dniami wolnymi od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy są soboty, wynosi 21:

 • 366 dni - (53 niedziele + 9 dni świątecznych + 52 wolne soboty) = 252,

 • 252 : 12 = 21.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wypoczynkowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60